Univerzita Komenského v Bratislave je najväčšou a najstaršou slovenskou univerzitou. Má mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti na Slovensku a zároveň bola prvou vysokou školou na našom území. Dnes má 13 fakúlt, na ktorých ročne študuje takmer 24 000 študentov. Navštevuje ju až 2 800 zahraničných študentov z viac ako 70 krajín sveta.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied je jej najmladšou fakultou, napriek tomu sa za 15 rokov svojej existencie dokázala vyprofilovať na jednu z najlepších spoločensko-vedných fakúlt na Slovensku. Počtom síce patríme k menším fakultám, no aj vďaka tomu je atmosféra u nás priateľská a otvorená.

Spolu s prednášajúcimi máme mnoho príležitostí na diskusie počas prednášok, ale aj na rôznych podujatiach, ktoré naša fakulta pravidelne organizuje. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať možnosť organizovať také jedinečné podujatie, akým TEDx jednoznačne je. Vďaka nemu môžeme privítať na pôde fakulty ďalších úžasných ľudí s fascinujúcimi životnými príbehmi a najmä myšlienkami hodnými šírenia.

Tím organizátorov

caret-down caret-up caret-left caret-right
Ivana Hudecová Koordinátorka tímov

Odjakživa som bola veľký organizátor. Rada mám vo veciach systém, a keď môžem tieto dve veci spojiť, som vo svojom živle. TEDx je pre mňa nová výzva, ďalšia méta. Stojí za mnou perfektný tím šikovných ľudí a som si istá, že spoločne prinesieme úžasný zážitok všetkým, ktorí sa TEDxUniverzitaKomenského zúčastnia.

Radomír Masaryk Držiteľ licencie

Kedysi som sa živil hlavne tlmočením a vo voľnom čase sa venoval psychológii, teraz to mám naopak. Vďaka TEDx som sa zoznámil s viacerými zaujímavými ľuďmi, už som tam bol ako rečník, bežný účastník aj tlmočník. Preto ma nadchla myšlienka usporiadať toto inšpiratívne podujatie u nás na FSEV UK so skvelým tímom našich študentov

Patrícia Horváthová Koordinátorka externých členov

Som pravdepodobne jediný člen nášho tímu, ktorý má inú Alma mater ako Univerzitu Komenského. Som čerstvou absolventkou STU v odbore Chémia. TEDxUniverzitaKomenského je pre mňa nová výzva - výzva na rozšírenie si obzorov a vybudovanie nových priateľstiev s inšpiratívnymi ľuďmi mimo mojej profesie. Verím, že pre náš tím budem prínosom, a že spolu vytvoríme návštevníkom neopakovateľný zážitok.

Magdaléna Pacovská Sponzoring

Ako účastníčka, ale aj ako dobrovoľníčka som sa zúčastnila už viacerých slovenských TEDx-ov. Práve preto ma nadchla myšlienka, že by sme zorganizovali TEDxUniverzitaKomenského, mohli inšpirovať ďalších ľudí a priblížiť im zaujímavé témy. Nové idey a kreatívna práca ma napĺňajú a tento projekt vnímam ako skvelú možnosťou rozvíjať sa nie len po pracovnej, ale aj tvorivej stránke.

Nikola Vorelová Marketing

Vo svojom živote rada príjímam nové výzvy a teším sa možnosti učiť sa. Jednou z týchto výziev je pre mňa spolurealizácia podujatia TEDxUniverzitaKomenského. Prínosom formátu TEDx je, že vás neustále dokáže posúvať; nie len vedomostne, ale najmä v skúsenostiach, zručnostiach a postojoch.

Mirka Lamačková Aktivity a Fun zone

Dušou som kreatívec s hlavou v oblakoch, no navonok som vážna HR-istka v korporáte. Neustále sa snažím pracovať na svojich snoch a víziách; vždy ma bavilo prijímať výzvy. Spoločne s partnerkou in crime Peťou, sa snažíme vymyslieť rôznorodé prestávkové aktivity, ktoré účastníkov prijmú zamyslieť sa, rozprúdiť debatu a možno aj trochu opustiť svoju komfortnú zónu. Na výsledok sa budeme veľmi tešiť!

Estera Henželová Logistika

Mám rada šport, fascinuje ma pečenie tort a za posledné roky som sa miešala do čohokoľvek , čo bolo spojené s možnosťou organizovať. Aj preto ma TEDx zaujal a chcela som sa stať jeho súčasťou a spoluorganizátorkou.