V roku 2011 spoluzaložil a vybudoval KC Dunaj a pod jeho vedením získal priestor status kultového podniku v centre Bratislavy.  Od roku 2015 je spolumajiteľom a tvorcom konceptu rodinného remeselného pivovaru Shenk a Výčapu u Ernóho, ktorý varí a predáva pivo v bratislavskej Starej Tržnici. Ivan je aktívny člen bratislavskej gastro scény, spoluzakladateľ Staromestského gastro cechu, cez ktorý sa snaží presadiť profesionalizáciu tohto odvetvia a zároveň zastupuje záujmy podnikateľov v gastronómii na lokálnej ako aj celoslovenskej úrovni. 

O ČOM BUDE TALK?

Zbúrať a postaviť znova – alebo obnovovať? 

V apríli 2022 Ivan so svojím tímom otvoril nové multifunkčné, kultúrno-zábavné centrum UniK Mlyny. Ivan tu plánuje prepojiť subkultúru s popkultúrou a zábavu so vzdelávaním. Obnovil tak centrum kultúrnej zábavy v študentskom meste. A nie je to jeho prvý projekt, ktorý zahŕňa rekonštrukciu legendárneho miesta. Počas svojej kariéry zrekonštruovala priestory KC Dunaj či Starej tržnice. Rekonštrukcii sa venuje aj v osobnom živote. Aké je to obnovovať kultúrne legendy? Ivan nám vo svojom talku povie o svojej nikdy nekončiacej práci plnej neuveriteľných zvratov a vtipných príhod.