O čom bude TEDtalk?

Mnohí ľudia považujú tréning všímavosti za istú rutinu, ktorá im prináša uspokojenie. Nepotrebujú dôkazy v podobe randomizovaných štúdií. Iní však môžu cítiť tlak, aby sa všímavosťou začali zaoberať – keďže má zlepšovať subjektívnu pohodu, fyzické zdravie, či pracovnú výkonnosť. „Je v záujme nás samotných aj ľudí okolo nás, aby sme praktizovali všímavosť.” Dokážeme odmietnuť? Ale čo ak neexistujú dôkazy, že všímavosť je viac než len placebo? Bude nám to stačiť? A nie je placebo vlastne formou zázraku s vysokou mierou účinku?

O rečníkovi

James C. Coyne, PhD. je emeritným profesorom psychiatrie a bývalým riaditeľom oddelenia behaviorálnej onkológie na Univerzite v Pensylvánii. Zároveň je emeritným profesorom psychológie zdravia v holandskom Groningene, kde vyučoval vedecké písanie a kritické myslenie. Je autorom viac než 400 štúdií a kapitol a nedávno sa zaradil do zoznamu 200 najvýznamnejších psychológov druhej polovice dvadsiateho storočia. Sám seba označuje ako sociálne svedomitého klinického psychológa zdravia bez rešpektu k autoritám; a skeptika, ktorý rád odhaľuje pseudovedu. Jeho kritický blog „Coyne of the Realm” je mimoriadne obľúbený medzi psychológmi zdravia – vždy sa im uľaví, ak sa nový článok nezaoberá práve ich prácou.