Juraj je odborným asistentom na Katedre teoretickej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Vo svojej odbornej práci sa venuje vlastnostiam teórií definovaných na priestoroch so štruktúrou na krátkych vzdialenostiach, ktoré očakávame v spojení kvantovej mechaniky a teórie gravitácie, je vedúcim grantu Quantum structure of spacetime agentúry VEGA. Popritom aktívne popularizuje vedu ako rečník, autor a organizátor - najmä v iniciatíve svojej domovskej fakulty MatFyzJeIn a v združení Vedátor a podieľa sa na práci s talentovanou mládežou. Vo voľnom čase sa venuje hlavne športu, v posledných dvoch rokoch najmä behu.

O ČOM BUDE TALK?

Prečo obnoviteľné zdroje energie tak meškajú? 

Mne osobne pri slove obnova ako prvé napadli obnoviteľné zdroje energie a ich úloha v našej snahe vysporiadať sa s klimatickou búdou, ktorú sme si na seba ušili. Pri tom človeku ale prirodzene napadne ďalšia otázka. Čo tým obnoviteľným zdrojom tak dlho trvá? Však už roky o tom počúvame, no aj tak stále kúrime plynom, jazdíme hlavne na benzín, a aj väčšina elektriny pochádza zo zúfalo neobnoviteľných zdrojov. Kde je teda problém? Prečo je to vlastne s tými obnoviteľnými zdrojmi energie také zložité?