Lucia Mokrá je doktorka práv a doktorka filozofie, dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Vo svojej odbornej činnosti vedie mnohé výskumné vedecké projekty, medzi najznámejšie z nich patria napríklad Jean Monnet Chair,  APVV alebo Horizon (third linked party). Profesne sa zaoberá otázkami ľudských práv v právne úprave medzinárodného právo práva a európskeho práva, ako aj inštitucionálnym systémom EÚ. Okrem prednášania na Univerzite Komenského tiež prednáša na viacerých prestížnych svetových univerzitách, napríklad vo Veľkej Británii, Slovinsku, Poľsku, Českej republike, v Taliansku. Študovala na univerzite v Cambridge, kde získala diplom zo štúdia „Diploma in an Introduction to English and European Union Law“. Zároveň pôsobí ako expertka pre UNESCO program MOST a je predsedníčkou medzinárodného výskumného think-thanku TEPSA. 

O ČOM BUDE TALK?

O vysokých školách, kvalite vysokoškolského vzdelávania, o odlive študentov či význame spoločenských vied. Ako viesť fakultu, aby bola priestorom pre kvalitnú a otvorenú vedu, uznávanú aj medzinárodne? Ako vytvoriť systém a podporovať jeho udržateľnosť a rast po tom, ako sa ocitnete na križovatke a pracovisko treba obnoviť personálne, obsahovo a byť atraktívnym pre uchádzačov a uchádzačky, študentov a študentky, ale aj zamestnancov či zamestnankyne? Aj na Slovensku máme vysoké školy, ktoré odôvodnene prezývame ostrovy pozitívnej deviácie. Je tu totiž vytvorený priestor pre bádanie a vedecky kompetitívne výsledky v oblastiach spoločenských a ekonomických vied. Tento priestor je navyše atraktívny aj pre zahraničných uchádzačov a uchádzačky, pre kolegyne a kolegov v rámci medzinárodného priestoru. #fsev je potvrdením, že cesta je cieľ. A čas ukazuje, že fakultný systém, nastavovania procesov, vnímanie dôležitosti spoločensko-vedného výskumu na Slovensku sú porovnateľné aj s medzinárodnými štandardami univerzitného vzdelávania. Vo svojom talk-u vám porozprávam o výzvach, prekážkach, možnostiach a „našom fsev prístupe".