O čom bude TEDxtalk?

Keď sa povie zákon, každý z nás si predstaví niečo pevné, nemenné, rigidné. Niečo, čo nezávisí od hodnôt či ideológie. Ale je to naozaj tak? Budem hovoriť o hodnotovom nastavení spoločnosti a novom občianskom zákonníku. Tému som si zvolil s ohľadom na aktuálny stav legislatívneho procesu nového Občianskeho zákonníka, ale aj súčasné hodnotové nastavenie našej spoločnosti. Toto nastavenie bezpochyby reflektuje nielen „čerstvé“ sociologické a právne problémy, ale vychádza z historického kontextu, a to v pozitívnom i negatívnom zmysle. Príprave tak rozsiahlej právnej úpravy akou je Občiansky zákonník narážame na právne či politické výzvy. Musíme na jednej strane rešpektovať spoločenské nastavenie a na druhej strane sa pokúsiť ho korigovať práve prostriedkami práva. A to skutočne nie je úloha jednoduchá. Našim cieľom je pripraviť právny predpis súci do praktického života –  moderný kódex súkromného práva, ktorý nás (konečne) posunie medzi vyspelé európske krajiny. Málokto mimo právnickej komunity si uvedomuje, že s normami občianskeho práva sa stretáva každý jeden deň, a to aj niekoľkokrát. Stačí si sadnúť do auta a ísť do obchodu… Tento zákon riadi naše práva, naše povinnosti, môže nás dostať do problémov. Ak ho nepochopíme, môžeme prísť o strechu nad hlavou. Hovorí sa, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Ale nebojte sa, ja vám rád zhrniem všetko zásadné, čo o zmenách v tomto základnom zákone každej spoločnosti potrebujete vedieť.

O rečníkovi

Marek Števček je právnik a vysokoškolský pedagóg. Patrí k najvýznamnejším odborníkom na civilné právo procesné a občianske právo na Slovensku. Od roku 1999 prednáša na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako sudca, generálny riaditeľ na Ministerstve spravodlivosti SR, či prorektor UK pre legislatívu. Od tohto roku vedie univerzitu ako rektor a súčasne pracuje na návrhu nového slovenského Občianskeho zákonníka. Ak práve neudeľuje čestný doktorát, nepodpisuje memorandum či nepredsedá niektorej z desiatok komisií, tak sa najradšej venuje športovaniu. Okrem boxu je veľkým fanúšikom kvalitnej rockovej aj opernej) hudby, a klasického nemeckého filozofia Immanuela Kanta.