Docent Hajdúk pôsobí na Katedre psychológie FIF UK a Psychiatrickej klinike LF UK a UNB. Vo svojom výskume sa venuje sociálnemu poznávaniu a jeho poruchám u ľudí so schizofréniou, neuropsychológii a duševnému zdraviu mladých ľudí. Je absolventom Fulbrightovho štipendia a má za sebou niekoľko výskumných pobytov na významných zahraničných výskumných pracoviskách. 

O ČOM BUDE TALK?

Prečo sme paranoidní? 

Paranoidné presvedčenia sú v bežnej populácii relatívne časté a nie sú len prejavom vážnych psychických porúch. Vznikajú aj vďaka obavám z hodnotenia druhými ľuďmi či z obáv perzekučných bludov. Tieto presvedčenia majú výrazný dopad na naše každodenné fungovanie vo vzťahoch. V talku sa pozrieme na kľúčové otázky, akými sú napríklad: Čo je ich príčinou? Sú dôsledkom problémov so spracovaním sociálnych informácií ako sú výrazy tváre? Je to dôsledok skresleného vnímania a interpretovania reality? Alebo ich spôsobujú negatívne životné skúsenosti? A akú úlohu pri ich vzniku zohrávajú jednotlivé štruktúry mozgu?