O čom bude TEDtalk?

Univerzita Palackého patrí k prestížnym vysokoškolským inštitúciám. Má vynikajúce vedecké výsledky a dlhú tradíciu. Z dotazníkových prieskumov medzi uchádzačmi a študentmi vyplýva úplne iná motivácia, ako by ste očakávali. Prečo sa tisícky mladých ľudí rozhodujú práve pre Olomouc? Prečo má Univerzita Palackého stabilnú základňu záujemcov i v rokoch, keď krivka záujmu na iných vysokých školách klesá?

Základným nástrojom pre mobilizáciu stredoškolákov je jednoducho marketing. Odbor, ktorý sa na stredoeurópskych univerzitách rozbieha len veľmi pomaly a ťažko. Billboardy a novinová reklama sú dávno za horizontom. Čo všetko je potrebné urobiť, aby sa upútala pozornosť cieľovej skupiny? A kto vlastne rozhoduje o mieste štúdia?

Prezentácia Univerzity Palackého ilustruje, ako je možné vytvoriť účinný koncept začínajúci vizuálnym štýlom cez brandingovú kampaň až po eventy a content marketing, ktorý ponúka uchádzačom a študentom nezabudnuteľný pocit a zážitky, ktoré inde nenájdete.

O rečníkovi

Študoval dejiny a teóriu literatúry, divadla a filmu. Krátko študoval aj dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Špecializoval sa na tuzemskú kinematografiu a manažment kultúry. Pôsobil tiež ako redaktor literárneho mesačníka Host, redaktor a dramaturg literárno-dramatickej redakcie Českej televízie Brno. Bol vedúcim štábu Letnej filmovej školy, zakladateľom a organizátorom Prehliadky animovaného filmu, riaditeľom Academia filmu Olomouc, šéfredaktorom DocRevue a Filmových listov. Je prorektorom pre vnútorné vzťahy Univerzity Palackého v Olomouci. Túto pozíciu vníma ako výzvu zjednotiť a zviditeľniť Univerzitu Palackého ako elitnú inštitúciu v mimoriadnom prostredí Olomouca.