O čom bude TEDtalk?

Burlesque nie je len umením zvádzania a odhaľovania sa. Burlesque je umeleckým prejavom slobody tela a duše. Je nástrojom na budovanie pozitívneho vzťahu so svojím telom, a objavovanie vlastnej sexuality. Mnohí ho vnímajú ako politický aktivizmus. Pre iných je zas formou terapie. Burlesque je oslavou ženskej sily, je to boj proti komerčným ideálom krásy, a oslobodzovaním sa od predsudkov okolia.

O rečníčke

Šárka Nohelová známa aj pod umeleckým menom Lotta Love je burlesque performerka a zakladateľka Bratislava Burlesque. Okrem vystupovania doma i v zahraničí sa venuje výučbe burlesque a produkcii predstavení. Jej misiou je budovanie ženského sebavedomia. Zaujíma ju sila sexuálnej energie a vzťahy.