O čom bude TEDtalk?

Rýchla doba a prístup k výchove prinútili Tomáša Huszára pozmeniť pôvodný plán. Namiesto podnikania rozvinul novoobjavený talent: prácu a komunikáciu s deťmi. Dlhé roky aktívneho športovania sa rozhodol pretaviť do roly trénera. Okrem odovzdávania skúseností vštepuje deťom základné životné hodnoty. Spolu s priateľmi vytvoril prostredie, v ktorom sa môžu deti slobodne hýbať a rozvíjať svoju všestrannosť nielen po fyzickej, ale aj mentálnej stránke. V tom prostredí sa o svoje nadšenie delí s ďalšími trénermi, ktorým záleží na tom, aby z detí vyrastali uvedomelí mladí ľudia.

O rečníkovi

Od detstva žil futbalom a po prechode cez všetky mládežnícke kategórie sa rozhodol vydať trénerskou cestou. Študoval stratégiu a podnikanie na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave a už počas štúdia vedel, že po skončení chce pracovať na vlastných projektoch. Najlepšie takých, ktoré dokážu obohatiť okolie, a z ktorých bude mať spoločnosť úžitok. Spolu s priateľmi založili občianske združenie Big Street Project (Veľký projekt ulice), otvorili parkúrovú  telocvičňu a dali tak možnosť deťom a mladým slobodne sa hýbať.