O čom bude TEDxtalk?

Nachádzame stále nové spôsoby, ako zrýchliť vývoj a dianie okolo nás. Alebo aj v nás. Práve prostredníctvom umenia sa Stanislav Ondruš snaží zmeniť postoj k tejto dobe. Hľadá cestu, ako poňať tento problém a prelomiť múry k slobodnému rozhodovaniu. Jeho cieľom je prežívať častejšie a intenzívnejšie prítomný okamih. Tu a teraz, naplno. Jedným z nástrojov je spájať umenie s ART terapiou či princípom, ktorý pomáha a plne sa sústrediť nie na minulosť, ani nie na budúcnosť, ale práve na to, čo prebieha teraz.

 O rečníkovi

Stanislav Ondruš, známy pod pseudonymom ŠťukArt, je aktívny umelec, milovník minimalizmu  a textilný dizajnér. V jeho živote a tvorbe hrá hlavnú rolu podstata a prežívanie prítomného okamihu cez umenie a každodennosť. Umelcova tvorba zaujala aj zahraničné galérie v Anglicku, Poľsku či Českej republike, kde úspešne prezentoval svoju tvorbu. Sebarealizáciou podčiarkuje svoju bezprostrednú radosť a silu zdieľať úprimné umenie.